Η Ελλάδα η πρώτη χώρα που βάζει μπροστά εγγυοδοτικό ταμείο.